Home

File download information...

pdf file
 Be the first to rate this.
Name

Chatting_with_Kids_Booklet_Arm.pdf

Description

Արդեն 9 տարի շարունակ անցկացվող Ապահով Համացանց ծրագրի առաքելությունն է նպաստել համացանցի եւ այլ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ապահով եւ արդյունավետ օգտագործմանը, մարդկանց ուշադրությունը հրավիրել վիրտուալ ցանցերում առաջացող հնարավոր ռիսկերի հանդեպ: Ծրագրի նպատակն է տրամադրել երեխաներին եւ ծնողներին, սովորողներին եւ դասավանդողներին անհրաժեշտ տեղեկություններ եւ ուսումնական նյութեր, որոնք կօգնեն նրանց ապահով եւ արդյունավետ օգտագործել նոր տեխնոլոգիաները ուսման մեջ եւ առօրյա կյանքում: «Ապահով Համացանց Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում ամեն տարի մայրաքաղաքի եւ մարզերի դպրոցները անցկացնում են բաց դասեր եւ ծնողական ժողովներ, որոնց ընթացքում քննարկվում են համացանցի եւ թվային տեխնոլոգիաների ապահով և անվտանգ օգտագործման խնդրները, տրամադրվում են ուսումնական նյութեր: Մասնակիցները ստանում են համապատասխան գիտելիքներ, թե ինչպես լավագույնս օգտագործել համացանցի ռեսուրսները կրթական նպատակներով, անվտանգ եւ արդյունավետ: Ապահով համացանց ծրագրի մասին ավելին՝ Better Internet for Kids պորտալում: Read more↗

Size3.27MB
Content typeapplication/pdf
Updated1 year ago
Checked2 months ago
Hostwww.safe.am
Keywordschatting with kids booklet arm pdf
Download   Preview

Get it on Google PlayChatting_with_Kids_Booklet_Arm.pdf is a portable multi-platform document format that may contain an ebook, report, manual or general purpose data. The download size as indicated by the server is 3.27MB (3433484 bytes). The host server on www.safe.am has returned application/pdf as the content type of the download which was updated on 02/07/2018 and was last checked by Webeaver.com crawlers on 01/30/2019. You may use one or more of the following keywords [chatting with kids booklet arm pdf] to search for other files related to the one you are about to download.

→ Before use, please run an Antivirus scan to avoid any potential virus or malware infection. You can check host safe browsing here.

→ Feel free to find here some of the Best PDF Reader for pdf files.

→ Please, refer to the source page for more information about license and use conditions.


Webeaver.com does not host any files on its servers and Chatting_with_Kids_Booklet_Arm.pdf remains the property of its respective owner. We have no controle over the nature, content and the availability of the file listed here for free download and hosted on www.safe.am.

loading...

This website uses cookies to improve your user experience. By using our website you agree to our use of cookies. OKmore...